ამომრჩეველთა სიები
გადაცემა სპექტრი 2/5/2012-პირველი ნაწილი
თარიღი: 02 მაისი 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GMZv8_0MgjI