ამომრჩეველთა სიები
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ანგარიში
27 დეკემბერი 2012
...
ალტერნატიული კარდაკარი
17 აგვისტო 2012
http://news ...
პრობლემური მისამართების გადამოწმება
29 ივნისი 2012
http://news.ge/ge/news/story/21001-kardakaris-pirveladi-monatsemebi-momaval-kviras-gakhdeba-tsnobili ...
სუბიექტური აზრი (29/06/2012) (ბადრი ნიაური)
29 ივნისი 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GBgojhMajjo ...
გადაცემა სპექტრი 2/5/2012-პირველი ნაწილი
02 მაისი 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GMZv8_0MgjI ...
1