ჩვენს შესახებ
საიტის მასალების გამოყენების პირობები

"დემოკრატიის ცენტრი"-ს საიტზე გამოქვეყნებული საავტორო პუბლიკაციები, ვიდეო და აუდიომასალები წარმოადგენს "დემოკრატიის ცენტრი"-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით.

მასალების გამოყენება პირადი მიზნებისთვის უფასოა.

სატელევიზიო მედიაში "დემოკრატიის ცენტრი"-ს საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ლოგოს შენარჩუნებისა და წყაროს მითითების პირობებით. 

ინტერნეტ-მედიაში "დემოკრატიის ცენტრის"-ს საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ლოგოს შენარჩუნების, წყაროს მითითებისა და ჰიპერლინკის დადების პირობებით. 

ბეჭდურ მედიაში "დემოკრატიის ცენტრი"-ს საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ წყაროს (საიტის მისამართის) მითითების პირობებით. 

პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება მედია საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში. 

ერთი პუბლიკაციის, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენების საფასური შეადგენს 100 (ასი) ლარს, იურიდიული პირის ანგარიშზე შემოწირულობის შემოტანის გზით:

ანგარიშის ნომერი GE27 BR00 0001 0237 7471 75,  ბანკი რესპუბლიკა REPLGE 22

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

ტელ: 09 001 001 21 (მაგთიდან და ჯეოსელიდან);   (+995 77) 777 287
ელ.ფოსტა: info@democracy.org.ge