ამომრჩეველთა სიები
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ანგარიში
თარიღი: 27 დეკემბერი 2012

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ 2011-12 წლებში გაწეული სამუშაოების შემაჯამებელი დოკუმენტი შეიმუშავა.


დოკუმენტი არის კომისიის საქმიანობის შემეჯამაბელი ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი კომისიის მიერ განხორციელებული საქმიანობის ეტაპები.

მკითხველისათვის განმარტებულია კომისიის შექმნის საჭიროება, მისი განვითრების ეტაპები და ყველა ის გამოწვევა, რომელთა გადალახვა კომისიამ მისი ფუნქციონირების მოკლე დროის მანძილზე წარმატებულად შეძლო.
დოკუმენტი წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძღვანელოს სიების დაზუსტების კუთხით. მნიშვნელოვანია დოკუმენტში ჩადებული რეკომენდაციების შინაარსი.
დოკუმენტი ორ ენოვანია.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია 2012 წლის 31 დეკემბერს ასრულებს კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილების ვადას.

დეტალურად ანგარიშის შესახებ იხილეთ თანდართული დოკუმენტები ( ქართულ და ინგლისურ ენაზე)

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში


Voter List Verification Commission Report