ამომრჩეველთა სიები
ალტერნატიული კარდაკარი
თარიღი: 17 აგვისტო 2012

http://news.ge/ge/news/story/27005-komisiis-kari-yoveltvis-ghia-iyo