სამართლიანობის აღდგენის პრეცენდენტი !..
2017-05-17
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ (მოსამართლე - ლია ავალიშვილი, სხდომის მდივანი - თათია ზირაქაშვილი), ავთანდილ საყვარელიძეს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ 2008 წლის 17 სექტემბერს იძულებით გადაფორმებული სს "ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის" აქციები დაუბრუნა. იხ. ბმულზე სასამართლოს გადაწყვეტილება:


მოსარჩელის მოწმეები: მირიან დეკანოიძე, ავთანდილ საყვარელიძე, ქეთევან ცინცაბაძე, ავთანდილ ხოფერია, არჩილ სიდამონიძე, ბადრი ნიაური, გიორგი ყავლაშვილი, ნიკოლოზ ბაკაშვილი

მოსარჩელის წარმომადგენლები:ანდრო კიკნაველიძე, დავით მეცხოვრიშვილი, დავით აბრამაშვილი

მოპასუხის მოწმეები:ოთარ ზოიძე, გურამ რატიანი, ვლადიმერ აბულაძე, მამუკა დოლიძე

მოპასუხის წარმომადგენლები:პაატა ლობჟანიძე (იძულებითი გარიგების მონაწილე), დავით სამხარაშვილი