ამომრჩეველთა სიები
სუბიექტური აზრი (29/06/2012) (ბადრი ნიაური)
თარიღი: 29 ივნისი 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GBgojhMajjo